25 grudnia, 2022

REGULAMIN

DEFINICJE

§1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia mają oznaczać:
1) Klient – każdy podmiot zakupujący w Sklepie (osoba fizyczna, przedsiębiorca czy też konsument, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, aczkolwiek nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego) poprzez złożenie Zamówienia w sklepie internetowym www.faporrogroup.pl
2) Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Firmę Faporro Group Sp. z o.o z siedzibą w Sławnie pod adresem www.faporrogroup.pl w którym Klient może składać Zamówienia;
3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Sprzedawcą czynność prawną (umowę sprzedaży) nie będącą bezpośrednio powiązaną z działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Sprzedawca – Faporro Group Sp. z o.o., ul Koszalińska 30/2, 76-100 Sławno, NIP: 4990656723 będąca właścicielem Sklepu;
6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.), zawarta na odległość z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
7) Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;
8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które ma na celu zawarcie Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
9) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.faporrogroup.pl

WYMOGI TECHNICZNE

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,
następujących minimalnych wymagań technicznych:

TOWARY

1. Sklep oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje kosmetyki hotelowe, uchwyty, dozowniki, akcesoria oraz inne artykuły.

2. Ceny wszystkich produktów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3. Do końcowej ceny Zamówienia doliczany jest koszt dostawy, który można znaleźć na stronach Sklepu.

4. Jeżeli Klient jest Konsumentem i wynikająca z Zamówienia cena przewyższa uzgodnioną, Sklep poinformuje go o tym i uzyska jego wyraźną zgodę na dodatkowe koszty.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Sklep internetowy www.faporrogroup.pl należy do Spółki Faporro Group Sp. z o.o NIP: 4990656723. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Klientów Sklepu i jest zgodny z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344 z późn. zm.). Jego przestrzeganie wymaga od Klientów akceptacji jego treści. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Faporro Group Sp. z o.o. w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klient ma możliwość składania zamówień w ciągu całego roku, przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Aby móc składać zamówienia, konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i Płacę”, co stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie automatycznie zasygnalizowane na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Klient ma również prawo do zmiany lub anulowania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową. Umowa sprzedaży uważana jest za zawartą w momencie otrzymania wiadomości e-mail. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówień, które budzą wątpliwości lub zawierają treści o charakterze bezprawnym. Po wysłaniu przesyłki Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie przez wiadomość e-mail wysłaną na podany adres lub telefonicznie. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki jest traktowana jako naruszenie zasad tego Regulaminu.

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia będą doręczone na wskazany przez Klienta adres, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, chyba że w opisie produktu określono inny czas realizacji. Koszt wysyłki będzie podany w podsumowaniu zamówienia. Do dostarczonego Towaru zawsze dołączony jest paragon lub faktura (zgodnie z życzeniem Klienta). Paczki zostaną wysłane za pośrednictwem firmy InPost.
Dostawa Towarów będzie możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru, który będzie bez wad. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera pod względem zgodności z Zamówieniem oraz kompletności i nienaruszalności opakowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzenia opakowania, należy odnotować to na liście przewozowym i sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki, a następnie powiadomić o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta. Przyjęcie przesyłki przez Klienta potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym będzie traktowane jako zgodność z Zamówieniem.

PŁATNOŚĆ

Płatności można dokonać poprzez:

1) przelew na konto podane po złożeniu Zamówienia;

2) pobranie przy odbiorze paczki;

Sprzedawca poinformuje Klienta o terminie w jakim ma dokonać zapłaty za zawartą Umowę sprzedaży. Przy każdej dodatkowej płatności wykraczającej poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne, wymagana jest wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.

REKLAMACJE

Na mocy Umowy Sprzedaży są dostarczane nowe Produkty, które nie posiadają wad. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek usterki, Klient ma prawo złożyć reklamację według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Aby zgłosić reklamację, należy ją wysłać pisemnie lub elektronicznie na adres podany w niniejszym Regulaminie i zawrzeć w niej dane Klienta, opis wady oraz żądanie związane z wadą. Sprzedawca odpowie na żądanie Klienta w ciągu 14 dni, z założeniem, że jeśli tego nie uczyni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione. Towary, które mają zostać zwrócone w celu złożenia reklamacji, muszą zostać wysłane na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Jeśli Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat oraz jej treść znajdą się przy opisie Produktu w Sklepie.

DANE OSOBOWE

Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Sklep internetowy. Zebrane dane służą do realizacji Umowy Sprzedaży oraz, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, celom marketingowym. Dane osobowe Klientów są udostępniane wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki, jeśli Klient korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską. Jeśli Klient korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, dane są udostępniane wybranemu podmiotowi obsługującemu te płatności w Sklepie internetowym. Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich edycji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak dostarczenia danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży uniemożliwia zawarcie tej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep może wysyłać Klientom wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe lub oferty. Każdy Klient ma również prawo do rezygnacji z przyjmowania kolejnych wiadomości po otrzymaniu jednej z nich. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu. W sprawach, które nie są uregulowane w Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa o prawach konsumenta, Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023

Mydło antybakteryjne

Wychodząc na przeciw aktualnej sytuacji w kraju, informujemy, że posiadamy w swojej ofercie sprawdzone i skuteczne MYDŁA ANTYBAKTERYJNE!

 

ISOLDA MYDŁO W PŁYNIE Z DODATKIEM SKŁADNIKA ANTYBAKTERYJNEGO  2 op. + uchwyt gratis = 40 zł

Mydło w płynie z dodatkiem składnika antybakteryjnego do bieżącej i zapobiegawczej higieny rąk. Zrównoważona receptura z wyciągiem z szałwii i chlorheksydyną diglukonianu ma doskonałą tolerancję skórną i sprawia, że to mydło jest idealne nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Mydło jest delikatnie perfumowane.

Ingredients/ Zložky/ Cклад/ Ingrediente Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Salvia Officinalis Leaf Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Chlorhexidine Digluconate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Dipropylene Glycol, CocoGlucoside, Styrene/Acrylates Copolymer, Sodium Chloride, Triethanolamine, Citric Acid, Parfum Reg.

 

No. CPNP: 2383785

Aby zakupić produkt przejdź do naszego SKLEPU!